Sự kiệnTiểu học

Ngày Hội thông tin Orientation Day dành cho phụ huynh mới - Tiểu học

* Chi tiết ngày họp theo các khối:
Ngày 11/8/2015 (Thứ 2) : Các lớp Khối 1
Ngày 12/8/2015 (Thứ 3) : Các lớp Khối 1
Ngày 13/8/2015 (Thứ 4) : Các lớp Khối 2, khối 3
Ngày 14/8/2015 (Thứ 5) : Các lớp Khối 4, khối 5

Địa điểm: Nhà Đa năng - Tầng 4 - Trường Tiểu Học Vinschool