Sự kiệnTiểu học

Sự kiện Leadership Day Tiểu học Khối 1, 2

- Thời gian: 7h45 - 11h30, ngày 30/5/2017
- Địa điểm: Sân trường Tiểu học T36 và các lớp học