Sự kiệnTiểu học

Sự kiện Leadership Day Tiểu học Khối 3, 4, 5

- Thời gian: 7h45 - 11h30, ngày 29/5/2017
- Địa điểm: Sân trường Tiểu học T36 và các lớp họcSân trường Tiểu học T36 và các lớp học

Sân trường Tiểu học T36 và các lớp học

Sân trường Tiểu học T36 và các lớp học

Sân trường Tiểu học T36 và các lớp học

Sân trường Tiểu học T36 và các lớp học