Sự kiệnTiểu họcVinschool Central Park (TP. HCM)

Hội sách Vinschool - Book Fair 2018

Hội sách Vinschool - Book Fair 2018 cụm Tp. Hồ Chí Minh sẽ có sự tham dự của 2 trường: Tiểu học Vinschool Central Park và Trung học Vinschool Central Park.
- Thời gian: Thứ 7, ngày 24/11/2018
- Địa điểm: Trường PTLC Vinschool Central Park