Sự kiệnTiểu học

(HCM) Back to school

- Thời gian: Ngày 15/8/2017
- Địa điểm: Trường Tiểu học Vinschool Central Park