Sự kiệnTiểu họcVinschool Gardenia (Hà Nội)

Chương trình "Giáng sinh yêu thương"

- Thời gian: 14h - 20h, ngày 22/12/2017
- Địa điểm: 
Trường Tiểu học Vinschool Gardenia