Sự kiệnTiểu họcVinschool Gardenia (Hà Nội)

Festival Tiếng Anh quận Nam Từ Liêm và Tuần lễ Hùng biện Tiếng Anh

- Thời gian: Ngày 18/12/2017 
- Địa điểm: 
Trường Tiểu học Vinschool Gardenia