Sự kiệnTiểu họcVinschool Gardenia (Hà Nội)

(HN) Lễ ra trường cho học sinh khối 5

Thời gian: Ngày 31/5/2018 
Địa điểm: Trường Tiểu học Vinschool Gardenia