Sự kiệnTiểu họcVinschool Gardenia (Hà Nội)

Hội đồng các trường Quốc tế CIS đến kiểm định tại Vinschool

- Thời gian: 8h00 - 12h30, Ngày 12/12/2017 
- Địa điểm: 
Trường Tiểu học Vinschool Gardenia