Sự kiệnTiểu họcVinschool Gardenia (Hà Nội)

Lễ Kết nạp đội dành cho khối 3 (Đợt 1)

- Thời gian: Ngày 9/1/2017
- Địa điểm: 
Trường Tiểu học Vinschool Gardenia