Sự kiệnTiểu họcTrường Tiểu Học Vinschool Gardenia

Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018

- Thời gian: 8h00 – 8h45 Ngày 5/9/2017
- Địa điểm: Trường Tiểu học Vinschool Gardenia