Sự kiệnTiểu họcTrường Tiểu Học Vinschool Gardenia

Tết Trung thu 2017

Thời gian: Ngày 04/10/2017 
Địa điểm: Nhà đa năng trường Tiểu học Vinschool Gardenia