Sự kiệnTiểu họcVinschool Green Bay (Hà Nội)

Họp Phụ huynh Học sinh đầu năm học 2018 - 2019

Lịch họp Phụ huynh trường Tiểu học Vinschool Green Bay:

- Hệ Tiêu chuẩn: 9h - 10h30, Chủ Nhật, ngày 09/09/2018

- Hệ Nâng cao: Thứ Tư, ngày 12/09/2018
  • 16h30 - 17h30: Họp chung tại Nhà đa năng T3 Green Bay
  • 17h45 - 18h45: Họp riêng tại lớp của học sinh