Sự kiệnTiểu họcTrường Tiểu Học Vinschool Times City

Back to school

- Thời gian: Ngày 15/8/2017
- Địa điểm: Trường Tiểu học Vinschool Times City