Sự kiệnTiểu họcVinschool Times City (Hà Nội)

Chương trình Tổng kết học kỳ I

- Thời gian: Ngày 8/1/2018
- Địa điểm: 
Trường Tiểu học Vinschool, T35 & T36 Khu Đô Thị Times City