Sự kiệnTiểu họcVinschool Times City (Hà Nội)

Giao lưu cùng nhóm tác giả Truyện tranh "Thần đồng đất Việt"

Thời gian: Sáng ngày 8/11 & Sáng ngày 9/11
Địa điểm: trường Tiểu học Vinschool Times City