Sự kiệnTiểu họcVinschool Times City (Hà Nội)

Hội Xuân Vinsers 2018

Thời gian: Từ 8h00 đến 17h00, Thứ Bảy 03/02/2018
Địa điểm: Trường Tiểu học Vinschool Times City, T35 & T36 Khu Đô Thị Times City.