Sự kiệnTiểu họcVinschool Times City (Hà Nội)

Họp Phụ huynh học sinh 1:1

- Thời gian: Từ ngày 8/1/2018 đến ngày 13/1/2018
- Địa điểm: 
Trường Tiểu học Vinschool, T35 & T36 Khu Đô Thị Times City