Sự kiệnTiểu họcVinschool Times City (Hà Nội)

Họp Phụ huynh Học sinh đầu năm học 2018 - 2019

Lịch họp Phụ huynh trường Tiểu học Vinschool Times City:

- Hệ Tiêu chuẩn: Thứ 7, ngày 08/09/2018
  • 08h30 - 10h00: Khối 2 và Khối 4 
  • 14h00 - 15h30: Khối 1 và Khối 3
  • 16h00 - 17h30: Khối 5
- Hệ nâng cao: Thứ 5, ngày 13/09/2018
  • 16h30 - 17h30: Họp chung tại Nhà đa năng T4 T36
  • 17h45 - 18h45: Họp riêng tại lớp của học sinh

Bình luận (0)

*Là những trường yêu cầu