Sự kiệnTiểu họcTrường Tiểu Học Vinschool Times City

Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018

Đăng ngày 29/08/2017 03:48
- Thời gian: 
  • Ca 1: Từ 8h00 - 8h50 tại sân trường T36:
Khối 1A (1A01-1A19), Khối 2A (2A01-2A19), Khối 3A (3A01-3A19), Khối 4A (4A01-4A16), Khối 5A (5A01-5A14), Hệ Cambridge: Lớp: 1B1, 1B2, 1B3, 2B1, 3B1, 4B1, 5B1
  • Ca 2: Từ 9h30 - 10h20 tại sân trường T36: 
Khối 1B (1A20-1A39), Khối 2B (2A20-2A37), Khối 3B (3A20-3A38), Khối 4B (4A17-4A32), Khối 5B (5A15-5A27), Hệ Cambridge: Lớp: 1B4, 1B5, 1B6, 2B2, 3B2, 4B2, 5B2
- Địa điểm: Trường Tiểu học Vinschool Times City 

Bình luận (0)

*Là những trường yêu cầu