Sự kiệnTiểu họcTrường Tiểu Học Vinschool Times City

Tuần lễ Spelling Bee (Vòng loại)

- Thời gian: Từ ngày 15/1/2018 đến ngày 19/1/2018
- Địa điểm: 
Trường Tiểu học Vinschool, T35 & T36 Khu Đô Thị Times City