Sự kiệnTiểu họcVinschool Times City (Hà Nội)

Vui Tết Trung Thu 2018

Lịch tổ chức Tết Trung thu tại trường Tiểu học Times City:

- Học sinh khối 3, khối 4 và khối 5:
  • Thời gian: 8h15 - 9h, Thứ 6, ngày 21/09/2018
  • Địa điểm: Sân trường T36 trường Tiểu học Times City

- Học sinh khối 1, khối 2 và Hệ song ngữ:
  • Thời gian: 8h15 - 9h, Thứ 2, ngày 24/09/2018
  • Địa điểm: Sân trường T36 trường Tiểu học Times City