Sự kiệnTiểu học

Tuần lễ vì cộng đồng

Thời gian: Từ ngày 18/01/2016 – ngày 22/01/2016
Địa điểm: Trường Tiểu học Vinschool, T36 Times City, Hà Nội