Sự kiệnTrung học

Back to school Khối 12

- Thời gian: Ngày 10/7/2017
- Địa điểm: Trường Trung học Vinschool T37