Sự kiệnTrung học

Các hoạt động giao lưu của học sinh Trung học phổ thông, nằm trong chương trình của Lễ bế giảng của THPT

- Thời gian: 13h30 - 16h, ngày 31/5/2017
- Địa điểm: Nhà Đa năng Tầng 5 T37