Sự kiệnTrung học

Cuộc thi Book Review cấp lớp

Đăng ngày 16/05/2016 06:42
Thời gian: từ 4/5 đến 13/5/2016
Địa điểm: các khối lớp Trường Trung học Vinschool
Đây là cuộc thi giới thiệu sách của Vinsers Trung học về các tác phẩm yêu thích thuộc dự án phát triển văn hóa đọc của Vinschool.

Bình luận (0)

*Là những trường yêu cầu