Sự kiệnTrung học

Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh

Thời gian: 23/5/2015
Địa điểm: Trường Trung học Vinschool

Cuộc thi thể hiện tinh thần cốt lõi của chương trình giáo dục tiếng Anh tại Vinschool: đề cao tính ứng dụng của tiếng Anh trong cuộc sống. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh trong các vòng thi lớp; để lựa chọn các gương mặt xuất sắc nhất. Vòng Chung kết gồm ba phần thi: Giới thiệu về bản thân (2 phút); Tranh luận về một chủ đề (hai thí sinh cùng tranh luận trong 5 phút); Hùng biện (về một chủ đề trong tối đa 8 phút).