Sự kiệnTrung học

Cuộc thi The World Scholar's Cup

Đăng ngày 16/05/2016 06:44
Thời gian: 7/5 và 8/5/2016
Địa điểm: Trường Trung học Vinschool
The World Scholar's Cup là cuộc thi học giả quốc tế uy tín do Đại học Yale, Hoa Kỳ khởi xướng với mục tiêu tạo sân chơi dành cho học sinh khắp thế giới bày tỏ quan điểm về cuộc sống thông qua nhiều hình thức thi Hùng biện, Phản biện,... bằng tiếng Anh.

Bình luận (0)

*Là những trường yêu cầu