Sự kiệnTrung học

Diễn tập Phòng cháy chữa cháy toàn trường

Để trang bị cho học sinh những kĩ năng cần thiết giúp tự bảo vệ mình trước nguy cơ hỏa hoạn, Trường PTLC Vinschool thông báo kế hoạch thực hiện Diễn tập phòng cháy chữa cháy toàn trường trong ngày 24/11/2016 với lịch cụ thể như sau:
- Trường Tiểu học Vinschool:
  • Thời gian: 09h00 – 09h30 
  • Địa điểm: Trường Tiểu học Vinschool, T35 - T36 Khu đô thị Times City.
- Trường Trung học Vinschool:
  • Thời gian: 10h00 – 10h45
  • Địa điểm: Trường Trung học Vinschool, T37 Khu đô thị Times City.