Sự kiệnTrung học

Đón đoàn nhà báo các nước ASEAN

- Thời gian: Ngày 7/11/2016.
- Địa điểm: Trường Trung học Vinschool, T37 Khu đô thị Times City.