Sự kiệnTrung học

Gear Up khối 9: Rung chuông vàng "Đi tìm Trạng nguyên"

Đăng ngày 18/04/2017 05:28
Gear Up khối 9: Rung chuông vàng "Đi tìm Trạng nguyên"
Thời gian: 14h-15h45, thứ 5 20/4 và 27/4
Địa điểm: Nhà đa năng T37

Bình luận (0)

*Là những trường yêu cầu