Sự kiệnTrung học

Giao lưu với đoàn học sinh, sinh viên Hàn Quốc

- Thời gian: từ 9h30 đến 11h, thứ Sáu, ngày 23/9/2016
- Địa điểm: Trường Trung học Vinschool, T37 khu đô thị Times City