Sự kiệnTrung học

Giao lưu với đoàn nghệ thuật Vredon - Vương quốc Bỉ

- Thời gian: 11h - 15h ngày 26/7/2017
- Địa điểm: Trường Trung học Vinschool T37