Sự kiệnTrung học

Học sinh THCS đi dã ngoại

- Thời gian: Khối 6: Từ ngày 30/10/2016 đến ngày 2/11/2016.
                      Khối 7: Từ ngày 3/11/2016 đến ngày 4/11/2016.
                      Khối 8: Từ ngày 7/11/2016 đến ngày 8/11/2016.
                      Khối 9: Ngày 9/11/2016.
- Địa điểm:  Khu du lịch sinh thái Bản Rõm - Sóc Sơn - Hà Nôi: Chương trình dành cho học sinh khối 6 và khối 8 với chủ đề "Kỹ năng sinh tồn".
                     Khu du lịch Long Việt - Bà Vì - Hà Nội: Chương trình dành cho học sinh khối 7 và khối 9 với chủ đề "Tinh hoa văn hóa Việt".

Bình luận (0)

*Là những trường yêu cầu