Sự kiệnTrung học

Học sinh THCS thi IOE cấp trường

- Thời gian: Thứ 7, ngày 10/12/2016
Khối 6: Sáng: Từ 7h30 đến 8h00; Chiều: Từ 13h30 đến 14h00
Khối 7: Sáng: Từ 8h30 đến 9h00; Chiều: Từ 14h30 đến 15h00
Khối 8: Sáng: Từ 10h30 đến 11h00
Khối 9: Sáng: Từ 9h30 đến 10h00
- Địa điểm: Trường Trung học Vinschool, T37 Khu đô thị Times City