Sự kiệnTrung học

Hội thảo dành cho học sinh về chủ đề phòng chống ma túy học đường

Thời gian: Từ ngày 22/12 đến 24/12/2015
Địa điểm: Trường Trung học Vinschool, T35 Times City, Hà Nội

Bình luận (0)

*Là những trường yêu cầu