Sự kiệnTrung học

Họp Phụ huynh 1:1

* Trường Tiểu học Vinschool:
- Thời gian: Từ ngày 3/1 đến ngày 6/1/2017
- Địa điểm: Tại các lớp học, Trường Tiểu học Vinschool, T35 - T36 Khu đô thị Times City

* Trường THCS Vinschool:
- Thời gian: Ngày 7/1 và 8/1/2017
- Địa điểm: Tại các lớp học, Trường Trung học Vinschool, T37 Khu đô thị Times City

* Trường THPT Vinschool (họp Phụ huynh 1:1 khối 10 và 11)
- Thời gian: Từ ngày 3/1 đến ngày 7/1/2017
- Địa điểm: Tại các lớp học, Trường Trung học Vinschool, T37 Khu đô thị Times City