Sự kiệnTrung học

Họp phụ huynh học sinh (Trung học)

Đăng ngày 10/09/2015 11:21
 • - Thời gian: thứ Bảy, ngày 19/09/2015. Giờ họp của từng khối cụ thể như sau:
   Khối 6: 8h - 9h30
   Khối 7: 10h - 11h30
   Khối 8&9: 13h30 - 15h
   Khối 10&11: 15h30 - 17h
  - Địa điểm: Lớp học tương ứng của học sinh tại trường Tiểu học và Trung học Vinschool
 • (*) Lịch họp Phụ huynh được điều chỉnh so với Lịch năm học đã công bố để công tác chuẩn bị được chu đáo hơn; Thời gian và địa điểm cụ thể được gửi tới từng Quý Phụ huynh bằng giấy mời và tin nhắn.

Bình luận (0)

*Là những trường yêu cầu