Sự kiệnTrung học

HS khối 9 thi thử lần 4

Đăng ngày 18/04/2017 05:28
Sẽ có 150 học sinh ngoài trường tham gia cùng các Vinsers Khối 9 thi thử lần 4.
Lịch dự kiến 23/4 
Địa điểm: Căng tin T37

Bình luận (0)

*Là những trường yêu cầu