Sự kiệnTrung học

Khối 12 thi học kỳ I

- Thời gian: Từ ngày 8/11 đến ngày 11/11/2016 (từ thứ Ba đến thứ Sáu)
- Địa điểm: Thi tại lớp, Trường Trung học Vinschool, T37 Khu đô thị Times City