Sự kiệnTrung học

Khối 9 thi Học kỳ I

- Thời gian: Từ ngày 16/11/2016 đến ngày 18/11/2016.
- Địa điểm: Thi tại lớp, Trường Trung học Vinschool, T37 Khu đô thị Times City.