Sự kiệnTrung học

Kiểm tra học kỳ 1

Đăng ngày 30/11/2015 02:33
Thời gian: Từ ngày 7/12 đến 18/12/2015.
Địa điểm: Trường PTLC Vinschool, T35-36 Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội.

Bình luận (0)

*Là những trường yêu cầu