Sự kiệnTrung học

Lễ bế giảng của Trung học Phổ thông

- Thời gian: 7h45 - 12h, ngày 31/5/2017
- Địa điểm: Nhà Đa năng Tầng 5 T37