Sự kiệnTrung học

Lễ ra trường của học sinh Trường Trung học Phổ thông (Khối 12)

Đăng ngày 06/06/2017 11:01
- Thời gian: 13h30 - 18h, ngày 1/6/2017
- Địa điểm: Nhà Đa năng Tầng 5 T37

Bình luận (0)

*Là những trường yêu cầu