Sự kiệnTrung học

Leadership Day Trung học cơ sở

- Thời gian: 7h45 - 11h30, ngày 31/5/2017
- Địa điểm: Sân trường Trung học T 37 và các lớp học