Sự kiệnTrung học

Ngày hội nghề nghiệp - Carrer Day

Thời gian: 28/11/2015
Địa điểm: Phòng Hội đồng, Trường Trung học Vinschool, T35 Times City
Điểm đặc biệt của Ngày hội Career Day chính là sự tham gia của Phụ huynh trong việc trao đổi với học sinh về nghề nghiệp của mình để các con có thể hoàn thiện Phiếu khảo sát được phát. Đồng thời, trong một số buổi hội thảo, các Phụ huynh cũng đóng vai trò diễn giả, chia sẻ với các con học sinh.