Sự kiệnTrung học

Ngày Hội thông tin Orientation Day dành cho phụ huynh mới - Trung học

Đăng ngày 11/08/2015 02:50
* Chi tiết ngày họp theo các khối:
Ngày 11/8/2015 (Thứ 3): Phụ huynh khối 6
Ngày 12/8/2015 (Thứ 4): Phụ huynh khối 6, khối 7
Ngày 13/8/2015 (Thứ 5): Phụ huynh khối 8, khối 9, khối 10, khối 11
Địa điểm: Nhà Đa năng - Tầng 4 - Trường Trung Học Vinschool

Bình luận (0)

*Là những trường yêu cầu