Sự kiệnTrung học

Prom của Hội đồng học sinh

Đăng ngày 16/05/2016 06:56
Thời gian: Ngày 20/5/2016
Địa điểm: Nhà đa năng Trường Trung học Vinschool
Đây là hoạt động do chính Hội đồng học sinh Vinschool đứng ra tổ chức trực tiếp với nhiều hoạt động lần đầu tiên xuất hiện như: Cuộc thi King and Queen, Điệu nhảy slow dance;...

Bình luận (0)

*Là những trường yêu cầu