Sự kiệnTrung học

Prom cuối năm

Thời gian: Ngày 30/5/2015
Địa điểm: Trường Trung học Vinschool