Sự kiệnTrung học

Sự kiện Âm nhạc không biên giới 2019

  • Sự kiện Âm nhạc không biên giới 2019 của Hệ thống Giáo dục Vinschool sẽ diễn ra với thời gian, địa điểm như sau:
  • Thời gian: Từ 19h30 - 21h30, Thứ Hai, ngày 25/03/2019
  • Địa điểm: Phòng Hòa nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Q. Đống Đa, Hà Nội.